شرکت تعاونی مصرف واحد شهرری این وبلاگ با هدف اطلاع رسانی و برقراری ارتباط مسئولین تعاونی با اعضاء و بالعکس، راه اندازی شده و امیدواریم با همدلی و همکاری اعضاء محترم شاهد رشد روزافزون خدمات تعاونی باشیم . مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما عزیزان هستیم . http://iausrt.mihanblog.com 2017-09-25T13:18:27+01:00 text/html 2017-09-25T09:46:23+01:00 iausrt.mihanblog.com مدیر عامل با این چه شورش است که در خلق عالم است http://iausrt.mihanblog.com/post/164 <div align="center"><img src="http://www.98up.in/images/xp6rwd1g7qf4z1p8f2t.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-09-08T08:21:19+01:00 iausrt.mihanblog.com مدیر عامل عید سعید ولایت بر شما مبارک http://iausrt.mihanblog.com/post/162 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/ikrwc14l3wsoqkhcgbk.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-31T18:37:38+01:00 iausrt.mihanblog.com مدیر عامل عید قربان مبارک http://iausrt.mihanblog.com/post/161 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou3006.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-01T12:17:06+01:00 iausrt.mihanblog.com مدیر عامل سالروز ولادت عالم آل محمد(ص) بر محبان آن حضرت مبارک http://iausrt.mihanblog.com/post/160 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/zvz7bejn95u1r0n0bjng.jpg" alt=""></div> text/html 2017-06-25T15:38:21+01:00 iausrt.mihanblog.com مدیر عامل عید سعید فطر مبارک http://iausrt.mihanblog.com/post/157 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.fam-bank.com//uploads/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B7%D8%B15.jpg" alt=""></div>